Co je Malnutrice * *

Výživa dětí

Výživa je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím správný růst a vývoj dítěte včetně vývoje imunitního systému, a to zejména do věku 3 let, ale také v dalších letech života dítěte.

Stravovací návyky nejenom dětí předškolního, ale i školního věku ovlivňují nejen jejich zdravotní stav aktuální, ale i budoucí, včetně výskytu civilizačních nemocí typu hypertenze, obezita apod. Nevyvážená nebo nedostatečná výživa (= rozdíl mezi příjmem živin a požadavky organismu), která může způsobit podvýživu, může ovlivnit jak růst, tak vývoj Vašeho dítěte nyní i v pozdějším věku, a to obzvláště v období nemoci.
Podvýživa může mít krátkodobé i dlouhodobé následky pro Vaše dítě. Mezi krátkodobé patří ztráta hmotnosti (nebo žádný přírůstek), nedostatek energie, kterou dítě potřebuje ke svým každodenním činnostem, a celková letargie. Dlouhodobými následky podvýživy mohou být kromě nenaplnění fyzického potenciálu dítěte také negativní vliv na jeho IQ, zvýšená nemocnost a snížený efekt léčby. Dostatečná a vyvážená strava je proto pro dítě a jeho správný vývoj zcela nezbytná.

Doporučená strava

Výživa dětí v nemoci

U některých nemocí může dojít ke snížení chuti k jídlu, může nastat zácpa, průjmy, pocit plnosti či problémy s polykáním. A proto je během onemocnění dítěte nutné na vše myslet a včas začít situaci řešit.
Pro růst, vývoj a zrání orgánů mají děti zvýšené nároky na příjem energie a živin, mají však malé tělesné zásoby. Proto se u nich může dříve objevit problém s nedostatkem výživy a tím například prodloužení doby léčby nemoci nebo její rekonvalescence. Nemocné děti potřebují 2-3x více proteinů a energie na kg a den než zdravé děti.

Proto:

  • Neřešíme-li výživu a čekáme, než se dítě tzv. rozjí, mohou nastat rizika, která vedou k prodloužení doby léčby. Při dlouhodobějších potížích pak i k poklesu váhy, zvýšené náchylnosti k dalším nemocem až k zástavě růstu dítěte.
  • Nemá-li dítě dostatečný příjem stravy, objevují se varovné příznaky, které dělíme na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé patří například mírný váhový úbytek, nechutenství, únava, zvýšená citlivost. Mezi dlouhodobé poruchy růstu a vývoje dítěte, poruchu imunity. Na tyto příznaky je nutné včas reagovat a obrátit se na lékaře.

Jaké jsou důležité složky potravy?

Strava dětí by měla sestávat z bílkovin, sacharidů, tuků, vitaminů a minerálů.

  • Mezi nejdůležitější složky potravy patří především bílkoviny, jelikož plní v lidském těle mnoho funkcí, především stavební - zajišťují růst a obnovu všech buněk v těle, dále jsou ve výjimečných případech zdrojem energie. Mezi potraviny bohaté na bílkoviny patří zejména maso, ryby, vejce a mléko.
  • Sacharidy poskytují energii potřebnou pro všechny každodenní činnosti (hraní venku, učení apod.) a jsou obsaženy v potravinách, jako jsou chléb, těstoviny, brambory, ovoce a cukry.
  • Tuky jsou důležité pro energetické rezervy. Tuky lze nalézt v potravinách, jako jsou tučné ryby, máslo, oleje, ořechy a semena.
  • Vápník je nezbytný pro normální růst a vývin kostí u dětí.
  • Čerstvé ovoce, zelenina, mléčné výrobky, obiloviny, maso a ryby jsou dobrým zdrojem vitaminů a minerálních látek.