Co je Malnutrice * *

Senioři a malnutrice

Senioři jsou rizikovou skupinou ve vztahu k výživě zejména v důsledku snížené soběstačnosti a častějšímu výskytu chronických onemocnění.

Malnutrice bývá ve stáří často nerozpoznána nebo podceněna. Přitom jde o zásadní nepříznivý faktor, který přímo vede ke zhoršení fyzické aktivity, horší soběstačnosti a ve svém důsledku také zvyšuje náklady na péči o seniory a úmrtnost.

Počet malnutričních pacientů, seniorů, narůstá společně se stárnutím populace. Příčiny nedostatečné výživy jsou u starších osob různé a podílí se na nich více skutečností. Je jistě rozdíl mezi seniory žijícími v domácím prostředí, hospitalizovanými anebo žijícími dlouhodobě v pobytovém zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem).

Přibližně u 45 % nemocných v nemocnicích je malnutrice příčinou komplikací a reoperací, prodlužuje pobyt v nemocnici a zvyšuje náklady na léčbu. Výskyt malnutrice se zvyšuje s věkem, proto se ve stáří pokročilejší malnutrice vyskytuje asi v 50 %.

K malnutrici může dojít z několika příčin

Podvýživa není přitom žádným ojedinělým jevem. V nemocnicích se v ohrožení malnutricí nachází dokonce jedna třetina až jedna polovina pacientů. Nejrizikovější jsou v tomto ohledu senioři a malé děti. Ve vysokém riziku se nacházejí chronicky nemocní (např. pacienti s onemocněním dýchacích cest, s idiopatickými střevními záněty, nemocní po cévní mozkové příhodě, nemocní v kritickém stavu a pacienti s nádorovým onemocněním) a tzv. polymorbidní pacienti (polymorbidní = s více různými onemocněními, nejčastěji senioři).

Příčiny podvýživy

Jak odhalíme malnutrici u seniorů?

Zásadní je včas reagovat na zprvu nenápadné změny (omezení nákupů, snížení frekvence vaření, omezení sortimentu potravin, „odbývání se”, včas zjistit pokles tělesné hmotnosti (volnější oblečení. Důležitou informací je i souvislost s případným onemocněním, akutním, ale zejména chronickým.

Za významný je považován úbytek o více než 10 % za posledních 6 měsíců nebo 5% za poslední měsíc. Dalším významným ukazatelem je příjem stravy v posledních 1–2 týdnech. Srovnává se s obvyklým celodenním příjmem stravy v době, kdy normálně jedl a držel svou hmotnost. Rizikové je snížení o 30% a více.

Důsledky a rizika malnutrice

Mezi hlavní důsledky malnutrice seniorů patří snížení obranyschopnosti (zvýšená náchylnost k infekcím), zhoršení chronických onemocnění (například zhoršení dýchání), úbytek svalové hmoty (tzv. sarkopenie), která vede ke snížení celkové fyzické výkonnosti, zhoršení pohyblivosti a soběstačnosti. Tím se zvyšuje například i riziko pádu, a poranění, která se následně špatně hojí.

Jak předcházet či řešit malnutrici?

Základem je včasné zjištění již existující malnutrice nebo jejího rizika, a to posouzením výživového stavu seniora. K tomuto účelu slouží různé dotazníky.
Pro rychlé zhodnocení stačí odpovědět na tyto otázky:

  • Snížil se váš příjem stravy o 30 a více %? Jíte tyto potraviny: maso, mléčné výrobky méně než 1x denně?
  • Zhubli jste nechtěně za poslední měsíc o 3 a více % nebo za půl roku o 10% a více? Nebo je Vám Vaše oblečení velké? Pásek si zapínáte o dírku pevněji? Sukně je Vám v pase volná?
  • Je vaše BMI nižší než 22?

Pokud odpovíte ANO na jednu z těchto otázek, je pravděpodobné, že se nacházíte v riziku malnutrice nebo se u vás malnutrice již rozvíjí. Proto je nutné okamžitě začít tuto skutečnost řešit a kompletní stravování konzultovat s odborníky nutričními terapeuty.